2018 – Tặng học bổng xe đạp Tiếp bước đến trường cho học sinh Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 09/12/2018 Nhóm Siết Chặt Vòng Tay đã trao tặng học bổng xe đạp Tiếp bước đến trường cho học sinh Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Xem thêm thông tin của nhóm theo fanpage: Tiếp Bước Đến Trường