2019 – HĐVCĐ 25 – Tổng hợp danh sách đóng góp

BTC HĐVCĐ 25 trân trọng cám ơn tất cả các anh chị mạnh thường quân, tổ chức đã cùng chung tay với nhóm Siết Chặt Vòng Tay, BTC HĐVCĐ lần thứ 25 đã đóng góp tiền, hiện vật và công sức để chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch.