CHƯƠNG TRÌNH SIẾT CHẶT VÒNG TAY (LẦN 9) – CHỦ ĐỀ “TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG – LẦN 4” 12&13/05/2012 – XÃ HÒA HIỆP, HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2012 CHỦ ĐỀ “TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG” LẦN 4 – 2012

 

NHÓM SIẾT CHẶT VÒNG TAY (H2O)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM ngày 26 tháng 3 năm 2012,

 

 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2012
CHỦ ĐỀ “TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG” LẦN 4 – 2012
 
I.               MỤC ĐÍCH
–                    Nhằm duy trì truyền thống đền ơn đáp nghĩa, “lá lành đùm lá rách” của nhóm Siết chặt vòng tay (H2O);
–                    Giúp đỡ các gia đình nghèo đặc biệt là các em học sinh nghèo tại vùng sâu, vùng xa trong học tập;
–                    Tạo mối quan hệ giữa Doanh nghiệp, Mạnh thường quân và các thành viên nhóm H2O;
–                    Trau dồi kỹ năng CTXH cho các thành viên tham gia.
II.            ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
–        Đối tượng tặng quà:
o      Học sinh nghèo tại xã Hòa Hiệp, H. Tân Biên, T. Tây Ninh
o      Người nghèo dân tộc Khơme tại xã Hòa Hiệp, H. Tân Biên, T. Tây Ninh
–        Đối tượng được khám bệnh và phát thuốc miễn phí :
o      Người già nghèo tại xã Hòa Hiệp, H. Tân Biên, T. Tây Ninh
–        Thời gian: Ngày 12-13/5/2011
–        Địa điểm tổ chức: xã Hòa Hiệp, H. Tân Biên, T. Tây Ninh
–        Thành phần tham dự: Các thành viên nhóm H2O và bạn hữu, cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ.
III.         NỘI DUNG THỰC HIỆN
–        Tặng quà cho học sinh nghèo
–        Tặng quà cho người nghèo dân tộc Khơme
–        Khám và phát thuốc cho người già nghèo.
–                  Tổ chức đêm văn nghệ làm quà tinh thần cho tất cả mọi thành phần tại địa phương.
IV.          KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
A.KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH
1.     CHI PHÍ QUÀ TẶNG : 34.405.000 VNĐ (1)
 
TT
NỘI DUNG
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN (VNĐ)
DIỄN GIẢI
1 Quà tặng học sinh nghèo
127 phần
320.000
40.640.000
-01 bộ SGK
-01 cặp học sinh
-01 bộ đồng phục
-05 quyển tập HS
2 Quà gia đình dân tộc khơme nghèo
10 phần
1.000.000
10.000.000
Dầu ăn, đường, sữa hộp… & Tiền mặt: 700.000đ
3 Tổ chức khám chữa bệnh cho người gia nghèo
116 người
40.000.000
Sẽ do đoàn Bác sỹ của Hội CTĐ hoặc 1 bệnh viện uy tín tại T.p HCM đảm trách.
4 Tổ chức đêm văn nghệ làm quà cho người dân địa phương
Vào cửa tự do
20.000.000
20.000.000
Chi phí Sân khấu, Âm thanh, Ánh sáng, thuê ca sỹ, ban nhạc, ….
Tổng cộng quà tặng
100.640.000
 
2.     CHI PHÍ CÔNG TÁC THỰC HIỆN: 3.000.000 VNĐ (2)
 

 

TT
Phương tiện
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền (VNĐ)
1
Xe tải chở hàng
1 chuyến
3.000.000
3.000.000
Tổng cộng chi phí
3.000.000

 

TỔNG CỘNG CHI PHÍ = (1)+(2) = 103.640.000VNĐ
(Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
3.     CHI PHÍ THAM GIA CHUYẾN ĐI
Chi phí tham gia chuyến đi, các thành viên sẽ tự đóng góp gồm:
–        Chi phí vận chuyển
–        Chi phí lưu trú
–        Chi phí ăn uống (2 bữa ăn sáng; 2 bữa ăn trưa; 1 bữa ăn tối)
–        Vé tham quan Khu du lịch Long Điền Sơn, Núi Bà Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh, …
Chi phí dự kiến: 700.000đồng/người.
 
 
B.KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
1.     THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC GỒM
–        Anh Nguyễn Tiến Hùng  – Trưởng ban
–        Anh Nguyễn Ngọc An Nhiên – Phó ban
–        Anh Phan Quốc Tuấn – Phó ban
–        Anh Nguyễn Minh Trung  – Thành viên
–        Anh Phạm Văn Khánh  – Thành viên
–        Anh Nguyễn Hồng Quang – Thành viên
–        Anh Huỳnh Anh Huy  – Thành viên
–        Anh Đoàn Quang Trọng (sở VH – TT – DL Tây Ninh) – Thành viên
–        Đại diện Doanh nghiệp tài trợ chương trình (nếu có)
Thư ký Ban tổ chức: Chị Võ Cao Thanh Ngân
Nhiệm vụ Ban tổ chức
–        Tổ chức và cùng với các thành viên trong đoàn thực hiện mọi công việc liên quan đến chương trình, đảm bảo cho chương trình được thành công;
–        Viết thư kêu gọi đóng góp của các Doanh nghiệp, Mạnh thường quân;
–        Viết thư cám ơn Doanh nghiệp và Mạnh thường quân đã tài trợ chương trình sau khi chuyến đi kết thúc.
Nhiệm vụ Thư ký Ban tổ chức
–        Cập nhật những thông tin mới nhất của chương trình và những thông báo của Ban Tổ Chức đến mọi người qua địa chỉ email sietchatvongtay@googlegroups.com  và/hoặc mail riêng của cá nhân.
–        Tổng kết và làm báo cáo tài chính gửi cho các thành viên tham gia, các Doanh nghiệp và Mạnh thường quân đóng góp cho chương trình;
–        Gửi hình ảnh, thư cảm ơn đến các Mạnh thường quân và thành viên đóng góp cũng như tham gia chuyến đi.
2.     THÀNH LẬP CÁC NHÓM CHUYÊN MÔN
2.1Nhóm tài chính – thủ quỹ
–        Anh Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng nhóm
–        Anh Nguyễn Hồng Quang – Thành viên
–        Anh Phạm Văn Khánh – Thành viên
Nhiệm vụ:
–        Kêu gọi sự đóng góp của các thành viên 2 nhóm và bạn hữu, các doanh nghiệp, Mạnh thường quân nhằm đảm bảo kế hoạch tài chính cho trương trình;
–        Tổ chức thu tiền đóng góp của các thành viên tham gia chương trình;
–        Các công việc khác theo sự  phân công của BTC.
 
2.2Nhóm Mua quà tặng
          Anh Phạm Văn Khánh – Trưởng nhóm
     Anh Nguyễn Hồng Quang – Thành viên
          Và tất cả các thành viên 2 Nhóm có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp
Nhiệm vụ:
–        Tìm kiềm nhà cung cấp và mua những phần quà, thuê xe, v.v , đảm bảo theo các tiêu chí của BTC (hàng chất lượng, giá rẻ nhất có thể, có hóa đơn VAT, …);
–        Tìm nơi chứa hàng hóa trước khi đoàn CTXH khởi hành;
–        Tổ chức cho các thành viên tham gia chuyến đi phân loại và đóng gói quà tặng;
–        Các công việc khác theo phân công của BTC.
2.3Nhóm Tổ chức đêm văn nghệ
–        Anh Nguyễn Ngọc An Nhiên – Trưởng nhóm
–        Anh Phan Quốc Tuấn – Thành viên
–        Anh Vũ Trọng Chinh – Thành viên
–        Anh Đoàn Quang Trọng – Thành viên
     Nhiệm vụ:
–        Vận động doanh nghiệp ủng hộ chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ các em học sinh và đồng bào địa phương;
–        Tổ chức chương trình văn nghệ;
–        Phối hợp với các Nhóm khác đảm bảo cho chương trình Văn nghệ được thành công.
–        Các công việc khác theo phân công của BTC.
 
2.4Nhóm hậu cần – du lịch
–        Anh Đoàn Quang Trọng – Trưởng nhóm
–        Anh Phạm Văn Khánh – Thành viên
–        Anh Nguyễn Minh Trung – Thành viên
–        Anh Huỳnh Anh Huy – Thành viên
–        Và tất cả các thành viên trong Nhóm có điều kiện và khả năng thực hiện việc ghi lại hình ảnh chuyến đi.
Nhiệm vụ:
–        Tìm kiếm và tổ chức chỗ ăn uống, nghỉ và tổ chức tham quan các địa đểm trong chương trình cho các thành viên trong đoàn đi;
–        Nhận tiền đóng tham gia chuyến đi của các thành viên (700.000đ/người)
–        Các công việc khác theo phân công của BTC.
 
C. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

 

STT
Công việc
Thời gian
Nhóm thực hiện
Ghi chú
1
Tiền trạm tại địa phương
09/3/2012
Ban tổ chức
Hoàn thành
2
Họp tổ chức chương trình
25/3/2012
Ban tổ chức
Hoàn thành
3
Lập kế hoạch
09/7/2012
Ban tổ chức
Hoàn thành
4
Tổ chức kêu gọi đóng góp và tìm nguồn tài trợ
26/3 – 05/5/2012
Nhóm Tài chính – thủ quỹ
5
Làm việc với đơn vị tổ chức văn nghệ
15/4/2012
Nhóm tổ chức đêm văn nghệ
6
Mua quà tặng, phân loại và đóng gói
6/5/2012 – 8/5/2012
Nhóm mua quà tặng
7
Đặt chỗ ăn, nghỉ và tour du lịch cho đoàn
6/5/2012 – 8/5/2012
Nhóm hậu cần – du lịch
8
Khởi hành đi
6h00 ngày 12/5/2012
Toàn đoàn
9
Thực hiện CTXH tại UBND Xã hòa hiệp
16h00 ngày 12/5/2012
Toàn đoàn
10
Tham quan Núi bà, Tòa thánh TN
7h00 ngày 13/5/2012
Toàn đoàn
11
Khởi hành về
15h00 ngày 13/5/2011
Toàn đoàn

 

 
 
Kế hoạch chi tiết về thời gian của 02 ngày 12 – 13/5/2012 sẽ được BTC thông báo cụ thể cho các thành viên trong vòng 07 trước khi đoàn khởi hành.
 
T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
Th.s NGUYỄN TIẾN HÙNG